Architectuur

Suikerfabriek

Herbestemming van monument

Om de toekomst van een monument - het Ketelhuis van de voormalige suikerfabriek te Zevenbergen - veilig te stellen wordt er door Schneijderberg Architectuur & Design een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht welke nieuwe functies geschikt zijn voor een herbestemming van het monumentale pand.

Door participatie in de gebiedsontwikkeling van Zevenbergen Noord wordt gelijkertijd gepoogd om hiervoor de juiste functies te verankeren in het nieuwe bestemmingsplan.

Status: Ontwerp / Onderzoek / Eerste fasen uitgevoerd

Locatie: Blokweg , Zevenbergen , Noord Brabant

© Schneijderberg Architectuur & Design